War is over | mini art | moustache

War is (not) over (yet) ... if THEY want it

  • Lokalita: x

  • Umístěno: 31.3.2017

Naše dějiny jsou dějinami válek. Za posledních pět tisíc let se neválčilo pouze několik století.
Do budoucna tomu nebude určitě jinak.
“Mocenské elity válčí o zdroje bez ohledu na přání všech ostatních. Ti ostatní jsou kanónenfutr.“, dodává vtipně MUDr. Koukolík.

Similar Projects